O mně

Magisterské studium jsem zahájila v roce 1996 a skončila v roce 2001. Rigorózní zkoušku jsem složila v roce 2003. V letech 2001-2004 jsem vykonávala koncipientskou praxi. Dne 08.12.2004 jsem úspěšně složila advokátní zkoušku. Od 13.01.2005 vykonávám samostatnou advokátní praxi.